دیدار صیفوری سرپرست اداره ورزش وجوانان شهرستان قدس ،با کولیوند شهردارقدس

دیدار صیفوری سرپرست اداره ورزش وجوانان شهرستان قدس ،با کولیوند شهردارقدس

بنا به گزارش روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان قدس :طی نشستی صمیمانه صیفوری سرپرست اداره ورزش وجوانان با کولیوند شهردار قدس مسائل ومشکلات هیتهای ورزشی شهرستان مطرح و مورد بحث قرار گرفت در این جلسه صیفوری تشکر از...

ادامه خبر ...