بنا به گزارش روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان قدس :طی نشستی صمیمانه صیفوری سرپرست اداره ورزش وجوانان با کولیوند شهردار قدس مسائل ومشکلات هیتهای ورزشی شهرستان مطرح و مورد بحث قرار گرفت در این جلسه صیفوری تشکر از کولیوند اظهار کرد :با همه کمبودهای ورزشی شهرستان ورزشکاران ما توانسته اند به توفیقات خوبی از جمله کسب مدالهای رنگارنگ ومقامهای قهرمانی پیدا کند وبا کسب مدالهای درخشان کشوری وجهانی جایگاه ویژه ای در ورزش استان دارند که از این بابت سپاسگزار همه عزیزان هستم

در ادامه جلسه مقرر گردید طبق توافق دو مجموعه در همگانی وپیاده روی خانوادگی در سطح شهر برگزار گردد وجایگاه ورزش همگانی را به رتبه های بالاتری در سطح استان ارتقاءدهیم وتیمهای ورزش قهرمانی به نام شهرستان در مسابقات لیگ حضور داشته باشند همچنین کولیوند شهردار محترم قول مساعد ساخت سالن اختصاصی ورزشهای رزمی را دادند