بنا به گزارش روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان قدس :اولین مسابقات تیر کمان در سال ۹۶ در رشته ریکرو و کامپوند در رده سنی ازاد آقایان وبانوان  در سالن البرز با ۵۰شرکت کنند برگزار گردید که نفرات اول تا سوم حکم ومدال اهداء گردید

اسامی رده اول تا سوم هر رشته به شرح ذیل میباشد

ریکرو :

مقام اول :حیدر وثوق نیا

مقام دوم :مهدی عبدی

مقام سوم : عظیم صیدی

کامپوند :

مقام اول :امیر حسین سلیمانی

مقام دوم : علی بهجتی

مقام سوم  : یاشار حیدری