برگزاری سمینار اصول تغذیه سالم و نحوه صحیح طبخ غذا توسط هیات ورزشهای همگانی شهرستان قدس

برگزاری سمینار اصول تغذیه سالم و نحوه صحیح طبخ غذا توسط هیات ورزشهای همگانی شهرستان قدس

سمینار اصول تغذیه سالم و نحوه صحیح طبخ غذا توسط هیات ورزشهای همگانی شهرستان قدس پنج شنبه ۵ بهمن ماه با استقبال خوبی از سوی مربیان و ورزشکاران در سالن جلسات اداره ورزشو جوانان برگزار شد.   به گزارش روابط عمومی...

ادامه مطلب ...