دوره آموزشی “مبانی حقوقی قراردادها و قوانین حاکم بر آن” با حضور رئیس اداه ورزش و جوانان شهرستان قدس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ دوره یک روزه « مبانی حقوقی قراردادها و قوانین حاکم بر آن » با برنامه ریزی واحد جوانان اداره ورزش و جوانان و مشارکت آکادمی اشتغال آرا به منظور غنی سازی اوقات فراغت و توانمند سازی جوانان در راستای اشتغال و کارآفرینی جوانان با حضور پارسافر رئیس، حقیقی مسئول امور جوانان و بیش از ۷۰ نفر از متقاضیان خانم و آقا به صورت رایگان در محل سالن جلسات اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس تشکیل شد.
زمانی وکیل دادگستری، تدریس این دوره را بر عهده داشت و مطالب ارزشمندی در زمینه قوانین حقوقی مرتبط بیان کرده و به پرسش های شرکت کنندگان پاسخ داد.

همچنین در پایان کارگاه به مناسبت تکریم بازنشستگان از منوچهر رستمی همکار بازنشسته اداره ورزش و جوانان شهرستان در حضور کلیه شرکت کنندگان و پرسنل تقدیر بعمل آمد.