از سوی اداره کل ورزش و جوانان استان تهران مجوز باشگاه ورزشی ” آریو داتیس پایتخت ” در این شهرستان صادر شد.


به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ با تلاش، جدیت و نظارت مستمر بر فعالیت باشگاهداران و تشویق موسسان به تشکیل پرونده و اخذ مجوز فعالیت توسط واحد اماکن و نظارت این اداره مجوز باشگاه ورزشی ” آریو داتیس پایتخت ” از سوی کمیسیون ماده ۵ استان تهران صادر و با توسط حسن پارسافر رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس به روح ا… نوروز نژاد دوبخشری مدیر این مکان ورزشی اعطا شد.

رشته های مجاز :
فوتبال