جانشین فرمانده سپاه شهرستان قدس گفت: انتخابات مهمترین موضوع در کل دنیا بوده و انتخابات ایران برای دنیا مهم است. که اگر مهم نبود دشمنان این کشور، شما را به رأی ندادن دعوت نمی کردند.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ جلسه جهاد تبیین پیش از انتخابات، توسط پایگاه بسیج شهید آقا محمدی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس با حضور حسن پارسافر رئیس و پرسنل اداره با سخنرانی سرگرد پاسدار پاشایی جانشین سپاه شهرستان در سالن اجتماعات اداره ورزش برگزار شد.

سرگرد پاسدار مجید پاشایی در جمع ورزشکاران شهرستان قدس اظهار کرد: ما به دو دلیل بسیار مهم موظف هستیم که در انتخابات شرکت کنیم.

یکی تامین امنیت داخلی کشور و دیگری شکست تحریم‌های اقتصادی که توسط دشمنان به ما تحمیل شده است، اگر رأی ندهیم دشمن از شکاف بین مردم سو استفاده خواهد کرد.