در دیدار سیدمحمد یحیی زاده رئیس کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی با حسن پارسافر رئیس اداره مواردی در خصوص همکاری متقابل در بخشهای عمرانی ،ورزشی و قهرمان پروری  مطرح شد.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ در این دیدار یحیی زاده ضمن قدر دانی از زحمات رئیس و کارکنان اداره ورزش و جوانان همکاری متقابل و حمایتهای خود را در راستای توسعه و رفع مسائل و مشکلات سد راه ساخت و تکمیل پروژه های نیمه تمام ورزشی و همچنین اجرا و برگزاری برنامه های متنوع فرهنگی ورزشی اعلام کرد .

ریاست اداره ورزش و جوانان نیز با تقدیر و تشکر از تلاشها و همکاری های خوب و تاثیر گذار شهردار و اعضای شورای شهر به بیان برنامه ها و اهداف بلند مدت ورزش و امور جوانان شهرستان   قدس پرداخت و همکاری متقابل خود را با این دستگاهها اعلام کرد.