دوره آموزشی دانش افزایی مربیان فوتبال با حضور خدابخش محمدزاده پودینه رئیس، داریوش باغستانی دبیر، فاطمه رودی نائب رئیس این هیات، کریم مقدم رئیس کمیته مینی فوتبال کشور در شهرستان قدس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ سمینار آموزشی دانش افزایی مربیان فوتبال شهرستان به منظور آشنائی با جدیدترین قوانین فوتبال و ارتقای دانش فنی و مهارت های علمی آنان به همت هیات فوتبال شهرقدس در دانشگاه علمی کاربردی این شهرستان تشکیل شد.

گفتنی است دکتر محمد مومنی، به عنوان مدرس این سمینار آموزشی یک روزه بوده است و این سمینار با حضور بیش از ۴۰ نفر از مربیان زن و مرد فوتبال شهرستان برگزار شد.