هادی نادری سنج بعنوان سرپرست جدید هیات بدنسازی و پرورش اندام شهرستان قدس منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ بنا به پیشنهاد حسن پارسافر رئیس اداره ورزش و جوانان، طی حکمی از سوی علی اکبر کریمی رئیس هیات بدنسازی و پرورش اندام استان تهران، هادی نادری سنج بعنوان سرپرست این هیات در شهرستان قدس منصوب شد.