اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس در پی شهادت آیت الله سید ابراهیم رئیسی و هیئت همراه در حادثه سقوط بالگرد، سیاه پوش شد.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ در پی حادثه دلخراش شهادت رئیس جمهور محترم آیت الله سید ابراهیم رئیسی و هیئت همراه در حادثه سقوط بالگرد، واحد روابط عمومی این اداره اقدام به فضاسازی و سیاهپوش کردن محوطه در قالب نصب بنرو پرچم سیاه در سر درب این اداره نمود.