مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران و هیات همراه ضمن حضور در شهرستان قدس، از زمین چمن مصنوعی مجموعه ورزشی شهدا بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ در بازدید علی جوادی مدیرکل که با همراهی کرمعلی ایرجی معاون توسعه امور ورزش، جوادی مدیر کل ورزش و جوانان استان تهران، ایرجی معاون توسعه امور ورزشی، محمدی رئیس فنی مهندسی، اداره کل ورزش و جوانان استان تهران، محمد جانی معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری، پارسافر رئیس اداره ورزش و جوانان، پودینه رئیس هیات فوتبال شهرستان قدس از پروژه ی ورزشی نیمه تمام در راستای بررسی و رفع مشکلات موجود بازدید به عمل آوردند و پس از بررسی‌های میدانی، نواقص و ایرادات این پروژه برای پیگیری در دستور کار قرار گرفت.

در جریان این بازدید پیمانکار زمین چمن مجموعه ورزشی شهدا، توضیحاتی را درخصوص اقدامات صورت گرفته ارائه داد.