حسن پارسافر رئیس اداره ورزش و جوانان از باشگاههای ورزشی شهرستان قدس به صورت سرزده بازدید بعمل آورد.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ حسن پارسافر رئیس به همراه یداله کرمی معاون فنی ورزشی اداره ورزش و جوانان شهرستان با هدف آشنایی و بررسی مشکلات و مسائل ورزشکاران، بصورت میدانی در اماکن ورزشی حضور پیدا کرد و ضمن بازدید از آنها پای درد دل ورزشکاران نشست.