رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس گفت: هیاتهای ورزشی شهرستان قدس به واسطه گستره وسیعی از مخاطبان رشته های گوناگون و نیز علاقه مندانی از اقشار مختلف مردم می توانند در بحث توسعه ورزش نقش آفرینی موثری داشته باشند.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ حسن پارسافر در نخستین جلسه هیاتهای ورزشی در سال ۱۴۰۳ ضمن قدردانی از زحمات روسا، دبیران و نواب روسای هیاتهای ورزشی، بر لزوم بهره‌ گیری از ظرفیت تمام هیات های ورزشی برای اجرای برنامه های فرهنگی ورزشی در طول سال تاکید کرد.
حسن پارسافر ادامه داد: در حال حاضر ۳۷ هیات ورزشی در این شهرستان فعال بوده که می توان با همکاری این هیات ها برای ورزش شهرستان برنامه ریزی های مدونی انجام داد، تا ورزش بیش از پیش در این شهرستان توسعه و گسترش پیدا کند.
رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ بر ضرورت پشتیبانی از ورزش قهرمانی، همگانی و همکاری کلیه هیاتهای ورزشی در این امر مهم تاکید کرد و گفت: می بایست هیاتهای ورزشی پیش از گذشته فعالیت خود را در دو بخش همگانی و قهرمانی گسترش دهند.
در پایان هر یک ازهیات های ورزشی به بیان نقطه نظرات، پیشنهادات و مسائل پیش روی هیات ها پرداختند و هر کدام راهکاری های مناسب جهت تقویت و توسعه و ارتقای ورزش سطح ورزش را ارائه دادند.