با اتمام سال ۱۴۰۲ ، یکصد مجوز اماکن ورزشی از سوی اداره کل ورزش و جوانان استان تهران برای شهرستان قدس صادر شد.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ حسن پارسافر در نشست پایانی سال ۱۴۰۲ این اداره ضمن قدردانی از مسئولین واحد اظهار داشت: از ابتدای سال جاری با تلاش و جدیت و نظارت مستمر بر فعالیت باشگاهداران و تشویق موسسان به تشکیل پرونده و اخذ مجوز توسط واحد اماکن اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس یکصد  مجوز بهره برداری باشگاههای ورزشی از سوی کمیسیون ماده ۵ استان تهران صادر شده است.

وی ادامه داد: یکی از رویکردهای ما در این اداره صدور مجوزها کمتر از میانگین صدور مجوز کشور به مدت ۳۰ روز در استان تهران بوده است که توانستیم در ۸ روز کاری به این مهم دست یابیم.

رئیس اداره ورزش و جوانان قدس با اشاره به تعامل و ارتباط هیاتهای ورزشی با اداره ورزش و جوانان عنوان کرد: طبق آخرین آمار تا روزهای پایانی اسفند ماه قریب به ۲۰ هزار نفر ورزشکار سازمان یافته از طریق هیات پزشکی ورزشی استان تهران بیمه شده اند، که این نوید از آینده ای روشن برای رشد توسعه و معرفی استعدادهای ورزشی این شهرستان خواهد بود.