کارگاه آموزشی مهارتهای زندگی ویژه جوانان در شهرستان قدس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ کارگاه آموزشی مهارتهای زندگی پیش از ازدواج با محوریت ارتباط موثر،نیازهای ژنتیکی انسان از جمله بقائ، زنده ماندن، قدرت پیشرفت ، تفریح، انتخاب و … به همت واحد امور فرهنگی و جوانان اداره ورزش و جوانان به همت واحد امور فرهنگی و جوانان اداره ورزش و جوانان و با همکاری اداره آموزش و پرورش در مدرسه پسرانه برگزار شد.

این دوره با تدریس دکتر حیدری مدیر موسسه حس زندگی صورت پذیرفت .