نشست شورای مشورتی جوانان شهرستان قدس با حضور حسن پارسافر رئیس اداره ورزش و جوانان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ این نشست با حضور جمعی از جوانان فوتبالیست شهرقدسی با حضور پارسافر رئیس اداره، حقیقی مسئول امور جوانان ، پودینه رئیس و باغستانی دبیر هیات فوتبال شهرستان در محل اداره ورزش و جوانان تشکیل شد.

حسن پارسافر در این نشست باور توانمندی ها و شایستگی جوانان را امری مهم دانست و گفت:  شهرستان قدس دارای ظرفیت های مناسب جهت بهره گیری از پتانسیل های جوانان می باشد و لذا تقویت روحیه کار جمعی و تولید فکر و ایده از جمله مواردی است که باید مورد توجه آینده سازان جامعه قرار گیرد.