برگزاری جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان با محوریت ازدواج آسان در شهرستان قدس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس : جلسه کمیته تخصصی پیگیری مصوبات ستاد ساماندهی امور جوانان در راستای ساماندهی و استفاده از ظرفیتهای شهرستان در امر برگزاری مراسم ازدواج آسان جوانان در تالارهای و اماکن مورد بهره برداری موجود با حضور پارسافر رئیس اداره ورزش و جوانان ، میر خانی رئیس اداره صمت و سایر مسئولین ادارات عضو کمیته و اتحادیه های مرتبط درمحل اداره صنعت و معدن برگزار گردید.