برگزاری مسابقات قهرمانی تکواندو شهرستان قدس در گروه پسران، نفرات برتر درسه رده سنی و اوزان دهگانه مشخص و معرفی شدند .

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر یکدوره مسابقات آزاد تکواندو به میزبانی شهرستان قدس در بخش پسران و رده های سنی خردسالان ، نونهالان و نوجوانان با شرکت ۲۴۶ هوگوپوش و با حضور پارسافر رئیس، کرمی معاون و کاظمی دبیر هیات تکواندو شهرستان قدس در خانه تکواندو برگزار شد .

در پایان این رقابتها، نفرات برتر در اوزان دهگانه به شرح ذیل معرفی شدند؛

خردسالان سبز- آبی

وزن اول
اول: امیر مهدی فرخنده
دوم: محمد مهدی چاردولی
سوم: شهرزاد محمدی

وزن دوم:
اول: مهدی حاجیوند
دوم: سامیار تاجرزاده
سوم: امیرحسین خانی

وزن سوم
اول: بردیا سهیلی قاسمی
دوم: پویا پناه
سوم: علی رحیمی

وزن چهارم
اول: محمد یاسین سیفی
دوم: امیررضا گل محمدی
سوم: مانی قربان نژاد

وزن پنجم
اول: میر احسان غمیلوئی
دوم: طاها یزدان پناه
سوم: محمد صدرا مشیرپناهی

وزن ششم
اول: فرهان عابد صالح
دوم: حسام حق نظری
سوم: امیرحسین هاشمی

وزن هفتم
اول: ابوالفضل احدی
دوم: محمدرضا بخشی زاده
سوم: سید امیرعلی محمدی

وزن هشتم
اول: محمد پارسا سلمانی طولش
دوم: ایلیا معبود

وزن نهم
اول: عرفان کرمی شنستقها
دوم: متین بختیاری
سوم:علی سهیلی ترکی

وزن دهم
دوم: علی نظری
سوم: امیر علی حسینی

خردسالان قرمز- مشکیی

وزن اول
اول: امیرمحمد برقی
دوم: آرشام مرادی
سوم: امیرحسین برقی

وزن دوم:
اول: آرسام توتونی
دوم :محمدطاها نظری
سوم: مجتبی نادری

وزن چهارم
اول: محمد طاهاد سلمانی
دوم: کمیل مشیری چیراتی
سوم: ماهان شفیقی مقدم عنبران

وزن پنجم
اول: محمد طاها حبیب پور
دوم: بنیامین خورشیدی بابکی
سوم: محمد صادقی

وزن ششم
اول: ماهان لطیفی
دوم: محمد قادری
سوم: محمد آبکار

وزن هفتم
اول: آرتین صبوری
دوم: آرش کاکائی ترازک
سوم: ایلیا نقی پور

وزن نهم
اول: سهیل عسگری
دوم: رادین جعفری
سوم:سورنا میرزایی

وزن دهم
اول: طاها قاسمی
دوم: بنیامین اسبقی ارزنق

نونهالان سبز- آبی
وزن اول
اول: امیرمحمد رکابی
دوم: امیرمحمد داستانی
سوم: مهدی عبادی

وزن دوم:
اول:امین قربان زاده
دوم: امیرعلی ابراهیمی
سوم: امیرعلی معصومی

وزن چهارم
اول:سام قزوینه
دوم:امیرمحمد انصاری نیا
سوم: آرمین خلج

وزن پنجم
اول: محمدرضا غضنفری
دوم:سید مهدیار موسوی
سوم:شایان محمدی نیا

وزن ششم
اول:بنیامین خدابنده لو
دوم:امیرحسبن خدابنده لو
سوم: یوسف نجا زاده

وزن هفتم
اول: بردیا عزیزی
دوم: امیرحسین سلطانی
سوم:آرمان دانشور

وزن هشتم
اول:امیرعلی میسائی
دوم: محمد امین محمدی
سوم: یزدان ورمحمود

وزن نهم
اول: امین طاها اسدی
دوم:سید ایلیا پور اسماعیل
سوم: آراد رزاقی

وزن دهم
اول:نمسلم کرمی مسلم
دوم:بردیا معوائیان
سوم: امیرعلی زینه

نونهالان قرمز – مشکی
وزن اول
اول: سامیار آل علی
دوم:ایلیا حسن لو
سوم: امیرعلی زارعی

وزن دوم:
اول: متین لطفی گونی کند
دوم: بنیامین امن زاده اوغانی
سوم: محمد مهدی پرندوش

وزن سوم
اول: بنیامین عسگری
دوم: مازیار کیانیان فرد
سوم: امیرعلی ساجدی

وزن چهارم
اول: امیررضا کاکاوند
دوم: مردک زینعلی
سوم: امیرعلی شاهی جعفر آباد

وزن پنجم
اول: محمد ایمان محمد پناه
دوم:هادی احمدی
سوم: مازیار میجانی

وزن هفتم
اول:علی محمدیا گوله گوله
دوم: یحیی گلدبان
سوم:امیر رضا خدابنده

وزن هشتم
اول: یاسین باباگل
دوم: امیرعلی خیابان اسکوئی

وزن نهم
اول: عرشیا جهانگیری نژاد
دوم: محمد رجبی بنی کندی
سوم: آرنگ حامدی

نوجوانان سبز- آبی

وزن چهارم
اول: صدرا شجاعی منش
دوم: محمد علی بخشی زاده
سوم: علیرضا رضایی ازومچی

وزن پنجم
اول: مهدی قدیمی
دوم: یاسین علیرضا لو
سوم: آتیلا امین
چهارم: ایلیا صدری

وزن ششم
اول: امیرعلی اکبری
دوم: محمد رهبری

وزن هشتم
اول: اهورا مرادی
دوم: سید دانیال صحیح النسب
سوم: مهدی اینانلو

وزن دهم
اول: مهدی جوان دل کور عباسلو
دوم: امیرحسین بمبئی
سوم: شایان ابراهیمی

نوجوانان قرمز- مشکی
وزن سوم
اول: سینا عزتی
دوم: امیر مهدی روشن

وزن چهارم
اول: ابوالفضل حیدری
دوم: اهورا عبدی مسافر
سوم: محمد مصطفی شفیقی مقدم عنبران