فرماندار شهرستان قدس به همراه مسئولین شهری از پروژه ورزشی در حال تکمیل بازدید بعمل آورد.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ وحید گلی کانی فرماندار، فرهاد محمد جانی معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری، سعید شهلی شهردار، حسن پارسافر رئیس اداره ورزش و جوانان و دیگر مسئولین با حضور میدانی در محل مجموعه ورزشی شهدا از نزدیک در جریان مراحل پایانی “نصب چمن مصنوعی” در زمین خاکی معروف به سه هزار متری قرار گرفتند.

گفتنی است در آینده ی نه چندان دور این طرح جهت استفاده شهروندان فهیم شهرستان قدس مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.