مدیر کل ورزش و جوانان استان تهران با اشاره به مدیریت مطلوب و نیز راه‌اندازی سامانه تاسیس و تغییر دستورالعمل رتبه‌بندی باشگاه‌های ورزشی گفت: زمان صدور مجوز باشگاه‌های ورزشی در شهرقدس به کمتر از ده روز رسیده است.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ در سفر یکروزه مدیر کل ورزش و جوانان استان تهران در راستای حمایت از صدور مجوز باشگاههای ورزشی بیان کرد: در این خصوص تدابیر خوبی برای این شهرستان در نظر گرفتیم چرا که پیشتر صدور مجوز بیش از ۹۰ روز به طول می انجامید اما هم اینک این موعد به کمتر از ده روز رسیده است.
مدیر کل ورزش و جوانان استان تهران با اشاره به نگاههای حمایتی از بخش خصوصی و دولتی افزود: با احصا شرایط بنا داریم حمایت ویژه ای را از باشگاه داران داشته باشیم چرا که این بخش حلقه ناگسستنی با قشر ورزشکار جامعه را دارند.

وی ادامه داد، شهرقدس از ابتدای سال ۱۴۰۲ با تلاش و جدیت و نظارت مستمر بر فعالیت باشگاهداران و تشویق موسسان به تشکیل پرونده و اخذ مجوز توسط واحد اماکن اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس تعداد۸۴ مجوز بهره برداری باشگاههای ورزشی از سوی کمیسیون ماه ۵ استان تهران صادر شده است.