ملاقات مردمی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس در راستای طرح تکریم ارباب رجوع و رسیدگی شایسته به انجام امور ورزشکاران، جوانان، قهرمانان، پیشکسوتان و شهروندان این شهرستان صورت می گیرد.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ جلسه ملاقات مردمی حسن پارسافر رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان بر محور شهروند مداری، با شاخص پاسخگویی و اجرای طرح تکریم شهروندان، ورزشکاران، جوانان، قهرمانان، پیشکسوتان هفته ای یک بار در روز سه شنبه برگزار می شود که متقاضیان مشکلات و مسائل خود را به صورت رو در رو با سرپرست اداره مطرح می کنند .
گفتنی است: در این جلسات که در محل دفتر مدیریت برگزار می شود ، حسن پارسافر رئیس اداره ضمن استماع در خواست های مراجعه کنندگان در صورت لزوم دستورات لازم را برای رفع موانع و مشکلات آنان صادر می کند .
شهروندان و اربابان رجوع محترم که مایل به ملاقات حضوری با رئیس اداره می‌باشند، می‌توانند با تماس با شماره ۴۶۸۴۵۰۰۰ – ۴۶۸۲۲۲۶۱ جهت انجام ملاقات عمومی، اقدام نمایند.