بر اساس رتبه بندی دفتر ساماندهی و هماهنگی امور جوانان ورزش و جوانان استان تهران “امور جوانان” این اداره موفق به کسب رتبه نخست شد.

به گزارش روایط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ در جریان برگزاری جلسه سازماندهی امور جوانان ویژه کارشناسان و روسای ادارات حوزه وشهرستانها که با حضور مسئولان وزارت ورزش و جوانان و اداره کل همراه بود ؛ طی ارزیابی صورت گرفته در حوزه دفتر هماهنگی و ساماندهی امور جوانان، واحد امور فرهنگی و جوانان اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس با مسئولیت لیلا حقیقی در بین ادارات حوزه و شهرستانهای استان تهران عنوان برتر را در سال ۱۴۰۱ و ۹ ماهه سال جاری کسب کرد.