پیگیری‌های مداوم مدیر کل ورزش و جوانان استان تهران، فرماندار و رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس در خصوص تکمیل پروژه ورزشی مجموعه ورزشی شهدا (زمین چمن) از سوی مسئولین مربوطه با بازدید میدانی آنان از این پروژه همراه بود.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ محمدی رئیس فنی مهندسی اداره کل ورزش و جوانان استان تهران، یداله کرمی معاون فنی ورزشی اداره ورزش و جوانان قدس به همراه پیمانکاران از پروژه‌ عمرانی نیمه‌تمام شهرستان (زمین خاکی (۳۰۰۰ متری) مجموعه ورزشی شهدا) در راستای بررسی و تسریع در روند تکمیل و بهره برداری این پروژه ورزشی، بازدید به عمل آوردند.