دهیار روستای هفت جوی با حضور در دفتر رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس با ایشان دیدار کردند.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان؛ این نشست جهت بررسی مسائل ورزشی هفت جوی با حضور حسن پارسافر رئیس اداره و بابک مقدمی دهیار روستای هفت جوی برگزار شد.

در ادامه این نشست، مسئولین به ارائه راهکارها و بیان مطالبی در جهت بهبود وضعیت ورزش هفت جوی پرداختند و در پایان آمادگی خود را جهت کمک به وضعیت رشد و توسعه ورزش هفت جوی اعلام نمودند.

تصمیمات و برنامه ریزی مربوط به برگزاری برنامه های فرهنگی ورزشی در مناسبتهای مختلف اتخاذ گردید .