در دیدار رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس با رئیس فدراسیون هاکی با توجه به استعدادها و علاقه مندان و ورزشکاران رشته هاکی، این رشته ورزشی در شهرستان قدس توسعه پیدا خواهد کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرتان قدس؛ “حسن پارسافر” رئیس اداره ورزش و جوانان قدس، به همراه رئیس هیات هاکی شهرستان و دبیر هیات هاکی استان تهران با “بهرام قدیمی” رئیس فدراسیون هاکی جمهوری اسلامی ایران دیدار و در ارتباط با توسعه ورزش هاکی در این شهرستان گفتگو کردند.

حسن پارسافر در این دیدار اظهار کرد: با توجه به وجود استعدادهای بالقوه و همچنین ملی پوش بودن چند نفر از ورزشکاران شهرقدسی در رشته ورزشی هاکی، نیاز است که با همکاری فدراسیون و هیات استان مربوطه، این رشته ورزشی در شهرقدس گسترش یابد.

در ادامه بهرام قدیمی به اهمیت شناسایی استعدادها و نظارت بر فعالیت‌ها اشاره کرد و گفت: برای گسترش این رشته که علاقه‌مندان زیادی دارد باید از تمامی امکانات و با جلب همکاری و مشارکت همگان به نحو مناسب بهره‌برداری شود که موضوع مهمی است .