علی علی عسگری بعنوان سرپرست جدید هیات ورزش کارگری شهرستان قدس منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ بنا به پیشنهاد حسن پارسافر رئیس اداره ورزش و جوانان، طی حکمی از سوی حسن حمیدی رئیس هیات ورزش کارگری استان تهران، علی علی عسگری بعنوان سرپرست این هیات در شهر قدس منصوب شد.

متن حکم ایشان به شرح ذیل می باشد:

برادر ارجمند جناب آقای علی عسگری

سلام علیکم

احتراما به استناد بند ۴ ماده ۱۱ آئین نامه هیاتهای استانی فدراسیون آماتوری ورزش کارگری، به موجب این حکم به عنوان سرپرست هیات ورزش کارگری شهرستان قدس منصوب می گردید.

با عنایت به تعهد، تخصص و تجارب جنابعالی، انتظار می رود ضمن رعایت موارد مندرج در آئین نامه و با اتکال به خداوند متعال در رسیدن به اهداف ذیل جهت توسعه ورزش کارگران آن شهرستان موفق و موید باشید.

۱٫اطاعه و گسترش ورزش در میان کارگران شهرستان و خانواده آنان

۲٫حضور مستمر ورزشکاران کارگر در مسابقات شهرستان جهت حضور در مسابقات استانی

۳٫همکاری و تعامل با نهادهای مرتبط به منظور توسعه ورزش بویژه واحدهای کارگری صنفی و تولیدی

۴٫سایر امور محوله وفق قوانین و مقررات موجود