لیلا حقیقی مسئول امور بانوان و جوانان اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس در جلسه ارزیابی عملکرد شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ “طرح تراز مکتب حاج قاسم” اداره‌کل، بعنوان کارمند نمونه معرفی و از وی تقدیر شد.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ اداره کل ورزش و جوانان استان تهران برای دومین سال متوالی عملکرد شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ ادارات حوزه و شهرستان های خود را مورد ارزیابی قرار داد.

در آغاز این جلسه “جمال محمدی” سرپرست عملکرد و پاسخگویی به شکایات اداره کل ورزش و جوانان استان تهران ضمن ارائه گزارشی از نحوه ارزیابی و شاخصه های آن گفت: با توجه به تاکید مدیرکل در راستای نظارت بر عملکرد دستگاه ها به منظور ارزیابی و شناخت نقاط قوت و ضعف ادارات با تعیین شاخصه هایی که برپایه جشنواره شهید رجایی و ارزیابی” تسما” تعیین شده، عملکردهای ادارات حوزه و شهرستان ها مورد ارزیابی قرار گرفته است.