از سوی اداره کل ورزش و جوانان استان تهران مجوز باشگاه ورزشی نیرو در این شهرستان صادر شد.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ با تلاش، جدیت و نظارت مستمر بر فعالیت باشگاهداران و تشویق موسسان به تشکیل پرونده و اخذ مجوز فعالیت توسط واحد اماکن و نظارت این اداره مجوز باشگاه ورزشی اسطوره از سوی کمیسیون ماده ۵ استان تهران صادر و توسط حسن پارسافر رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس، به میثم قادرنیا موسس این مکان ورزشی اعطا شد.

رشته های مجاز آقایان: بدنسازی و پرورش اندام