به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش حسن پارسافر به همراه جمعی ازکارکنان اداره ورزش و جوانان، با امیر عذیری معاون سیاسی امنیتی اجتماعی فرماندار دیدار و در خصوص موضوعات مرتبط به گفتگو پرداختند.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ معاون فرماندار در این دیدار ضمن تبریک هفته تربیت بدنی و ورزش اظهار داشتند که خوشبختانه ورزشکاران شهرقدسی در رشته های مختلف همواره در سطوح ملی و بین المللی مطرح بوده اند و شاهد حضور برجسته آنان در سطوح ملی هستیم.

عذیری معاون فرماندار تاکید کرد: اگر بخواهیم جامعه ای را سالم نگه داریم باید به امر ورزش به صورت ویژه ای بپردازیم و این امر لازمه برنامه ریزی منسجم و ویژه به امورات ورزشی است.

در ادامه این دیدار حسن پارسافر رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس گزارشی از اقدامات و فعالیتهای این اداره در دو حوزه قهرمانی و همگانی ارائه نمود.

گفتنی است بررسی مشکلات فرهنگی، ورزشی، جوانان، ساماندهی اماکن ورزشی دولتی و خصوصی شهرستان و تنیز تعامل و بهره گیری از امکانات و ظرفیتهای موجود در زمینه ارتثاء و حمایت از ورزش و جوانان از موضوعات اصلی این دیدار بود.