از سوی اداره کل ورزش و جوانان استان تهران مجوز باشگاه ورزشی امین نواز در این شهرستان صادر شد.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ با تلاش، جدیت و نظارت مستمر بر فعالیت باشگاهداران و تشویق موسسان به تشکیل پرونده و اخذ مجوز فعالیت توسط واحد اماکن و نظارت این اداره مجوز باشگاه ورزشی امین نواز از سوی کمیسیون ماده ۵ استان تهران صادر و توسط حسن پارسافر رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس، به رحمت امین نوازنورودی موسس این مکان ورزشی اعطا شد.

رشته های مجاز بانوان: تکواندو، (تکواندو هان مادانگ(تکواندو همگانی)

رشته های مجاز آقایان: تکواندو، (تکواندو هان مادانگ(تکواندو همگانی)