جودوکار شهرقدسی با حضور در این دوره از رقابتها مدال برنز را به خود اختصاص داد.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ رقابتهای قهرمانی کشوری رده سنی پیشکسوتان با شرکت سیصد ورزشکار به میزبانی هیات جودو استان تهران در سالن ورزشی شهید افراسیابی برگزار شد.

عزت الله صدیقی جودوکار شهر قدسی در رقابتهای قهرمانی پیشکسوتان کشور مدال برنز را به خود اختصاص داد.