دو تیر انداز زن و مرد شهر قدسی موفق به کسب جایگاه نخست رقابتهای کشوری شدند.


به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ مسابقات برترین های شش ماهه نخست تفنگ بانوان و آقایان در سال جاری در سایت تیراندازی مجموعه ورزشی آزادی برگزار و در فینال مسابقات ورزشکاران شهر قدسی موفق به کسب جایگاه نخست شدند.

اسامی مدال آوران شهر قدسی به شرح ذیل می باشد:

در بخش بانوان
یلدا سلیمانی مقام اول

در بخش آقایان
ابوالفضل نعمتی مقام اول