حسن پارسافر رئیس اداره ورزش و جوانان شهرقدس به مناسبت هفته نیروی انتظامی با سرهنگ غلامعلی نعمتی آزاد سرپرست فرماندهی نیروی انتظامی دیدار کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ حسن پارسافر در این دیدار ضمن تیریک هفته نیروی انتظامی بیان کرد: به همین مناسبت برخود وظیفه دانسته که از زحمات پرسنل و افسران نیروی انتظامی در بخش های مختلف در برقراری امنیت شهرستان به ویژه در راستای تعامل سازنده ای که با اداره ورزش و جوانان دارند قدردانی کنم.

در ادامه سرهنگ نعمتی، با برشمردن آثار و فواید ورزش و توسعه آن در بین آحاد جامعه از فعالیت های اداره ورزش و جوانان تشکر نمودند و ورزش و نیروی انتظامی را دو بال همسو برای ایجاد امنیت و روحیه نشاط و آرامش برای مردم دانستند.