جلسه کمیته تخصصی مشارکتهای اجتماعی و تشکیل موسسه در شهرستان قدس به ریاست حسن پارسافر رئیس اداره ورزش و جوانان با حضور یاراحمدی کارشناس مشارکتهای اجتماعی اداره کل ورزش و جوانان استان، میرزمانی رئیس اداره اجتماعی فرمانداری و نمایندگان تام الاختیار ادارات در سالن جلسات این اداره تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ حسن پارسافر در این نشست با تاکید بر ضرورت فراهم ساختن شرایط لازم برای مشارکت جوانان در انجام فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی بیان کرد: جوانان در امر سازندگی و فعالیتهای داوطلبان، فراهم نمودن زمینه های مسئولیت پذیری در حیطه های علمی، فرهنگی، اجتماعی، پژوهشی و … نقش موثری دارند.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس با بیان اینکه مشارکتهای اجتماعی در سازمانهای مردم نهاد یکی از مهمترین و موثرترین ابزار کمک به کاهش آسیبهای اجتماعی و توسعه پیشرفت جامعه میباشد، اهتمام تمامی دستگاهها و نهادها و ارگانهای مرتبط با امور جوانان برای گسترش مشارکتهای جمعی جوانان در حوزه های متنوع و گسترده را خواستار شدند.

در ادامه جلسه کارشناسان مربوطه در خصوص مراحل اخذ مجوز سمن و انجام فعالیت در چهارچوب قوانین و مقرراتی توضیحاتی را ارائه دادند.