رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس از پنج باشگاه بیلیارد بازدید بعمل آورد.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ حسن پارسافر رئیس به همراه یداله کرمی معاون فنی ورزشی اداره از پنج باشگاه بیلیارد بازدید و از نزدیک در جریان ظرفیت ها و مشکلات این رشته ورزشی قرار گرفتند.

پارسافر در جریان این بازدید ضمن تقدیر از مدیریت پنج باشگاه در راستای ترویج و اشائه ی فرهنگ ورزش با بررسی وضعیت مجوز، تابلو مناسب، میز استاندارد، دارا بودن حداقل تعداد میز و امکانات باشگاهی به نسبت استقبال ورزشکاران، داشتن مربی و … اعلام کرد: این اداره همکاری های لازم با باشگاه هایی که تاکنون مجوزهای لازم برای فعالیت خود را از اداره کل ورزش و جوانان استان تهران اخذ نکردند، خواهد داشت و

در صورت اقدام نکردند برای دریافت مجوز برابر قانون اعمال میگردد.