اولین جشنواره مینی والیبال دختران شهرقدسی با هدف کشف استعداد این رشته ورزشی در سالن شهید آقامحمدی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ نخستین جشنواره مینی والیبال با شرکت ۲۴۵ ورزشکار در قالب ۳۶ تیم با حضور مسئولین امور بانوان فرمانداری و اداره ورزش و جوانان، نائب رئیس هیات والیبال در سالن ورزشی شهیدآقا محمدی به پایان رسید .
در این جشنواره که با استقبال چشمگیر دختران والیبالی مواجه شد و به تمامی شرکت کنندگان گواهی حضور در جشنواره اعطا گردید.
فلاح نائب رئیس هیات والیبال اشهرستان قدس گفت: برگزاری اینگونه جشنواره ها با حضور دختران والیبال در رده سنی پایه نقش مهمی در توسعه این رشته ورزشی در سطح شهرستان خواهد داشت.