جلسه پیمانکاران اماکن ورزشی قدس با پارسافر رئیس ورزش و جوانان شهرستان قدس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ نشست هم اندیشی پیمانکاران ماده ۵ الحاق مشارکت بخش خصوصی ماده ۲۷ و ماده ۸۸ با حضور حسن پارسافر رئیس، مهرداد صادقی راد معاون اداری اداره ورزش، با محوریت استفاده بهینه از ظرفیت های موجود، حفظ و نگهداری اماکن ورزشی، انجام تکالیف قانونی، رعایت اخذ تعرفه های مصوب از سوی اداره کل ورزش و جوانان استان تهران، اخذ مجوز فعالیت و … مورد تاکید قرار گرفت.