جلسه هماهنگی بازرسی و نظارت بر فعالیت باشگاه های ورزشی شهرستان قدس در محل اداره ورزش و جوانان تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ این جلسه به ریاست حسن پارسافر رئیس اداره ورزش و جوانان با حضور نمایندگان ادارات صمت، شبکه بهداشت و درمان، اداره آگاهی و پلیس امنیت برگزار و در آن همکاری مشترک، تعامل دستگاههای اجرایی، نظارت و بازدید مستمر از اماکن ورزشی این شهرستان مورد گفتگو قرار گرفت.

در ادامه جلسه پارسافر ضمن قدردانی از زحمات دستگاههای اجرایی شهرستان بر موضوعات ذیل تاکید ویژه کرد:

اخذ مجوز فعالیت ورزشی

بازرسی از اماکن ورزشی و باشگاه ها بصورت مستمر

هماهنگی کامل بین ادارات مربوطه در مورد  نحوه  و چگونگی بازرسی ها

معرفی باشگاه های متخلف و اقدامات لازم و قانونی

نظارت بر رعایت اصول بهداشتی

نظارت بر تعرفه های اماکن ورزشی باتوجه به نرخ مصوب اعلام شده از سوی دولت