بانوی جودوکار شهر قدسی مدال برنز رده سنی نوجوانان کشور را به خود اختصاص داد.
به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ رقابتهای جودو دختران نوجوانان منطقه یک کشور با حضور نائب رئیس باندان فدراسیون جودو و رئیس جودو منطقه کشور انجام و با معرفی نفرات برتر به پایان رسید.
حدیث حقی بانوی جودو کار شهر قدسی با مربیگری معصومه خداپرست مدال برنز این دوره از رقابتها را به خود اختصاص داد.