از سوی اداره کل ورزش و جوانان استان تهران مجوز باشگاه ورزشی آی شن در این شهرستان صادر شد.


به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ با تلاش، جدیت و نظارت مستمر بر فعالیت باشگاهداران و تشویق موسسان به تشکیل پرونده و اخذ مجوز فعالیت توسط واحد اماکن و نظارت این اداره مجوز باشگاه ورزشی آی شن از سوی کمیسیون ماده ۵ استان تهران صادر و توسط حسن پارسافر رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس، به معصومه معصومی قره گل موسس این مکان ورزشی اعطا شد.

رشته های مجاز بانوان: ورزشهای همگانی، بدنسازی و پرورش اندام