جلسه کمیته فرعی با  محوریت اشتغال و آسیب های اجتماعی به ریاست حسن پارسافر اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس با حضور حقیقی مسئول امور جوانان اداره و نمایندگان تام الاختیار ادارات و بانوان کار آفرین تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ در این نشست حسن پارسافر با تاکید بر اهمیت توانمند سازی جوانان در حوزه اشتغال و کارآفرینی که یکی از راههای پیشگیری از آسیب های اجتماعی محسوب می شود، از دستگاههای عضو کمیته خواست با استفاده از اشتغالزایی مرکز آموزش فنی و حرفه ای، علاقه مندان ایجاد شغل را به سمت آموزش و مهارت آموزی هدایت نمایند.

پارسافر ادامه داد: در راستای حمایت از اشتغالزایی، تسهیلات تبصره ۱۶ و ۱۸ قانون بودجه، فرصت مناسبی برای این امر محسوب می شود که می بایست از فرصت استثنایی جذب تسهیلات ماده ۱۶ برای توسعه اشتغال و ایجاد مشاغل خانگی، با همکاری بانکها و بخش خصوصی بهره برد.

در ادامه نماینده اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی گزارشی از وضعیت سامانه رصد اشتغال و روند جذب و پرداخت تسهیلات اشتغال آفرین به ویژه تبصره ۱۶و ۱۸ ارائه داد.

همچنین رئیس فنی حرفه ای شهرستان با تاکید بر آموزش “خصوصا آموزش فنی حرفه ای جهت توانمند سازی جوانان و مهارت آموزی و گرفتن مدارک تکمیلی آموزشی و مجوزهای لازم جهت فعالیت” توضیحات لازم را ارائه دادند.

در پایان پس از تبادل نظر هر یک از اعضا تصمیماتی اتخاذ شد.