طی حکمی از سرپرست هیات پزشکی ورزشی شهرستان قدس اعضای این هیات منصوب و معرفی شدند.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ نشست هیات پزشکی ورزشی شهرستان به ریاست حسن پارسافر رئیس اداره ورزش و جوانان به منظور فراهم نمودن زمینه مساعد در جهت ارائه خدمات پزشکی ورزشی و ارتقاء سطح سلامت جامعه ورزش براساس اصول و مبانی پیش بینی شده در اهداف فدراسیون و سازمان تبیت بدنی تشکیل شد و در ادامه با صدور احکامی از سوی داریوش ایلانلو سرپرست هیات پزشکی ورزشی قدس، پگاه رخشانی بعنوان نائب رئیس، علی نظری پور حافظ بعنوان دبیر و مهران سوری بعنوان مسئول روابط عمومی این هیات انتخاب شدند.