جودوکار شهرقدسی به اردوی آماده‌سازی تیم ملی تیم ملی دعوت شد.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ با توجه به برگزاری اردوی تیم ملی مردان که از ۱۴ مرداد لغایت ۲۰ مرداد ماه در استان تهران –مجموعه ورزی آزادی- برگزار میگردد.

با اعلام کادر فنی فدراسیون جودو، از کامران خدا پرست جودوکار ارزنده شهر قدسی به منظور حضور در این اردو دعوت بعمل آمده است.