در ارزیابی سه ماهه نخست سال جاری هیات های همگانی استان تهران هیات ورزشهای همگانی شهرستان قدس در سطح عالی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ هیات ورزهای همگانی شهرستان قدس به ریاست احمد مومن، براساس شاخص های ارزیابی از جمله برگزاری همایش ها، مسابقات، دوره های اموزشی، فعالیت مجازی، فعالیتهای فرهنگی، کمیته های فعال و … توانست در میان هیاتهای حوزه ها و شهرستانهای استان تهران با عملکرد و امتیاز خوبی در سطح بندی قرار گیرد.

 

“با آرزوی موفقیت روز افزونتان”