رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس با حضور در دفتر رئیس اداره تامین اجتماعی با ایشان دیدار کردند.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ حسن پارسافر رئیس اداره ورزش و جوانان، در دیدار با رئیس اداره تامین اجتماعی شهرستان ضمن گرامیداشت این هفته همکاری ها و تعاملات دو جانبه میان ادارات و نهادهای مختلف را موجب دستیابی به اهداف سازمانی دانست.

در ادامه رئیس اداره وزش و جوانان شهرستان قدس با اشاره به اینکه سازمان تامین اجتماعی یکی از نهادهای حمایتی کشور است که با عملکرد و فعالیت مثبت خود می تواند باعث آرامش مردم شود گفت: صنوف و صاحبان مشاغل اگر با خدمات این سازمان و تاثیر آن بیشتر آشنا شوند، همکاری‌های آن ها برای تحت پوشش قرار دادن افراد، بیشتر خواهد شد.