کارگاه آموزشی “مدیریت خشم و استرس” با هدف آشنا کردن علاقه مندان در خصوص چگونگی تنظیم هیجانات منفی در زندگی و در محیط پیرامون خود و … در محل اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ این کارگاه به همت واحد امور فرهنگی و جوانان اداره ورزش و جوانان با همکاری اداره بهزیستی شهرستان با حضور حقیقی مسئول امور جوانان اداره ورزش با هدف آشنایی شرکت کنندگان با چگونگی تنظیم هیجانات منفی در زندگی و در محیط پیرامون خود، تفاوت بین قاطعیت و پرخاشگری و چگونگی فرآیند مدیریت آن، بالا بردن سطح آگاهی در مورد تفکیک حقایق با توجه به تفاوت‌های فردی و پیشگیری از بروز آسیب‌های اجتماعی و … صورت گرفت.

در این کارگاه آموزشی خانم شورین کارشناس ارشد مشاور روانشناسی به موضوعاتی از جمله؛ اهمیت کنترل خشم و مدیریت آن، تفاوت بین قاطعیت و پرخاشگری و چگونگی فرآیند مدیریت ارتباط، انواع سبک‌های رفتاری ازجمله آموزش مهارت نه گفتن، مهارت کلامی و غیر‌کلامی با توجه به ویژگی‌های افراد دارای این مهارت، راهکارهای مدیریت خشم، اهمیت به هیجانات منفی و کنترل آن، تفاوت بین قاطعیت و پرخاشگری و چگونگی فرآیند مدیریت خشم و … اشاره کرد.