عملیات اجرایی مرمت و بازسازی استخر سرپوشیده آبشار شهرستان قدس به پایان رسید.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ در جریان بازدید گلی کانی فرماندار، محمدی رئیس فنی مهندسی اداره کل ورزش و جوانان استان، پارسا فر رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان و سایر مسئولین استانی و شهرستانی از استخر آبشار به منظور نظارت بر مراحل پایانی و تایید عملیات بازسازی این مجموعه اقدامات لازم صورت گرفت.