اولین جلسه رئیس اداره ورزش و جوانان و روسای هیات های ورزشی قدس به منظور برنامه ریزی فعالیت های ورزشی در سال جدید در محل اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ در این نشست حسن پارسافر رئیس اداره ورزش و جوانان بر لزوم بهره گیری حداکثری از ظرفیت های موجود به منظور افزایش بستر توسعه، رشد و پویایی ورزش تاکید کرد و روسای هیات ها نیز با بیان برخی از دغدغه‌های خود خواستار حمایت، تامین تجهیزات و اعتبار جهت رشته های مربوطه شدند.

رئیس اداره ورزش و جوانان همچنین در این نشست بر لزوم برنامه ریزی و اجرای برنامه های ورزشی مطابق با تقویم ورزشی سال جاری تاکید کرد.

لزوم برگزاری دوره های آموزشی ویژه مربیان و ورزشکاران، اهمیت اعزام ورزشکاران و تجربه حضور در میادین و عرصه های معتبر، فعالیت حداکثری هیات های ورزشی نیز از دیگر موارد مطرح شده در این جلسه بود.

ه بود.