با حضور رئیس هیات وزنه برداری استان تهران میزبانی المپیاد استعدادهای برتر به شهر قدس رسید.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرشتان قدس؛ نشست و برنامه ریزی المپیاد استعدادهای برتر در رشته وزنه برداری امروز در حالی با حضور امیر عربی رئیس هیات وزنه برداری استان تهران و حسن پارسافر رئیس، یداله کرمی معاون فنی ورزشی اداره ورزش و جوانان، محمد سعادتی رئیس هیات وزنه برداری شهرستان تشکیل شد که در این نشست آخرین هماهنگی های لازم برای این رویداد ورزشی صورت گرفت.

قرار است شهرستان قدس در غرب استان تهران میزبان یکی از رشته های پرطرفدار و المپیکی در ۹ تیر ماه سال جاری شود.